Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

4/10/02-Module 1-IND Infosessie ‘presentatie softwarepakketten geschikt voor handelingsplanning’

Doelstellingen:
fiogf49gjkf0d
Kennismaken met softwarepakketten die het proces van handelingsplanning ondersteunen.
Doelgroep: directeur, middenkader, ICT-coördinator, medewerker MPI en internaat
Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud: De softwareproducenten stellen hun softwarepakket voor in functie van handelingsplanning.

Programma:

09u00: Onthaal met Koffie
10u00: Welkom en voorstelling kijkwijzer
10u30: Voorstelling 1
12u00: Broodjeslunch
12u45: Voorstelling 2
14u15: Voorstelling 3
15u30: Einde
Strategie en methode:
fiogf49gjkf0d
@volgmij, Docento, Informat, Schoolonline en Smartschool stellen hun pakket voor in kleine parallelle groepen. Iedere deelnemer kan inschrijven om 3 pakketten te bekijken. Iedere deelnemer ontvangt een kijkwijzer om gericht de presentaties te volgen.
Bijkomende info:
fiogf49gjkf0d
Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij lieve.vansoom@vsko.be en tom.claes@vsko.be

Antwoorden vragen:


Antwoord 1:
@Volgmij, handelingsgericht werken met uw team
Met deze software kunt u uw leerlingen in het buitengewoon secondair onderwijs op een efficiënte manier opvolgen. De modules beantwoorden aan OV1, OV2, OV3 en OV4 onderwijs types. Volgende onderdelen zijn beschikbaar:
 • Ontwikkelingsdoelen: gestructureerde methodes om de vooruitgang van de leerlingen te meten volgens de wensen van de overheid.
 • Handelingsplan: het opvolgen van individuele leerlingen.
 • Schoolgroepswerkplan: hierin kunt u uw waarden van uw school gaan opnemen
 • Groepsbeeldvorming: hier kan u een startopname van uw groep opnemen, met daarin de doelstellingen die u voor deze groep voor een bepaald schooljaar wil bereiken.
 • Groepswerkplan: het opvolgen per klas (pedagogische eenheid) of vakgroep. Je kan ook ontwikkelingsdoelen opnemen voor leerlingen apart.
 • Leerlijnen zijn een onderdeel van ontwikkelingsdoelen en worden gekoppeld aan het Groepswerkplan
 • Er is een klasagenda beschikbaar. In de klasagenda wordt bijgehouden wanneer de aan opgenomen doelstellingen in het groepswerkplan effectief wordt gewerkt.
 • Er is een duidelijk cyclisch proces aanwezig: achtereenvolgens worden doelen op de agende geplaats, aan deze doelen wordt gewerkt via de klasagenda. Op bepaalde tijdstippen worden deze doelen geëvalueerd. Er wordt eventueel bijgestuurd of er worden nieuwe doelen geformuleerd.
 • Messaging systeem, indien er belangrijke informatie wordt toegevoegd kan u selectief kiezen, welke gebruikers bij de volgende inlog hierover dienen geinformeerd te worden.
Alle ontwikkelingsdoelen en profielen van OV1 tem OV4 zijn reeds aanwezig in onze software. Uw eigen leerlijnen kunnen makkelijk worden toegevoegd.


Antwoord 2:
Docento:
Docento is een online platform speciaal voor het buitengewoon onderwijs (OV1, OV2 en OV3). Er zijn verschillende modules zoals agenda, verslagen, GWP, IHP, berichten met bijlagen, documentensysteem, rapportsysteem en schoolspecifieke documenten. In Docento staat het handelingsplan centraal, waarbij leerkrachten en therapeuten op een intuïtieve eenduidige manier doelen kan selecteren (attitudes, ontwikkelingsdoelen en arbeidscompetenties) op groepsniveau en individueel niveau. Docento zorgt voor efficiënte klassenraden en het verlagen van de planlast.


Antwoord 3:
Informat:
‘leerlingenvolgsysteem – punten- en attituderapporten - communicatieplatform langs e-mail en SMS - leerplatform – documentbeheer – reservaties – activiteitenplanner - agenda – handelingsplannen ..... meer info op "http://www.informatsoftware.be contact langs info@informat.be


Antwoord 4:
Schoolonline:
Uw totaalpakket op maat. Schoolonline is een online-softwarepakket ontwikkeld voor basis- en secundair onderwijs. Het is een totaalpakket bestaande uit verschillende – zelf te kiezen – modules zoals puntenboek & rapporten, leerlingvolgsysteem, administratie, en communicatie & digitale agenda. Tijdens deze sessie voor het Buitengewoon Onderwijs zal worden gefocust op de modules “leerlingvolgsysteem” en “communicatie & digitale agenda”. Onder meer de integratie van de drie niveaus (kind, eenheid, school) van planmatig werken komt hierbij aan bod. Meer info: "http://www.schoolonline.be"


Antwoord 5:
Smartschool:
Smartschool biedt voor de scholen van het buitengewoon onderwijs een aangepaste versie aan. Deze werd ontwikkeld in samenwerking met pedagogen, directies en coördinatoren van BUO-scholen. Naast de grote onderdelen communicatie, administratie en digitaal leren werd het onderdeel leerlingvolgsysteem en handelingsplanning volledig op maat van het buitengewoon onderwijs ontwikkeld. Smartschool is het enige totaalpakket op de Vlaamse markt dat een eenvoudige uitwisseling mogelijk maakt en deze 4 onderdelen met elkaar combineert in één pakket. Het is dus geen wonder dat de meeste Vlaamse scholen reeds met Smartschool aan de slag zijn. In onze sessie komt u te weten wat Smartschool voor ùw school kan betekenen.

Sessies: 1 volledige dag
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 13 Euro
Lesgever: Claes Tom
Plaats en Data:
De Factorij (Voorbij)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel (Kaart)
Show/Hide Extra Options
 • Reeks 1:
  • Sessie 1
   woensdag, 20 oktober 2010 Van 09:00 tot 15:30