Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

83105-IND Colloquium BuSO ‘Positief geweldig’

Doelstellingen:
fiogf49gjkf0d
 • vorming aanbieden op maat van directies buitengewoon secundair onderwijs over een centraal thema, bepaald door directies BuSO . Dit jaar werd als centraal thema gekozen: 'Positief geweldig'.
 • collegiale uitwisseling rond de aangeboden inhouden
Doelgroep: Directies buitengewoon secundair onderwijs, aangesloten bij het VVKBuO
Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

Dinsdag 22 maart 2011

Mogelijkheid om tegen de meerprijs van € 67,50 te komen naar Floréal in La Roche-en-Ardenne. Lichte maaltijd, overnachting en ontbijt zijn in de meerprijs inbegrepen.

Woensdag 23 maart 2011

9 -10 uur:               Onthaal met koffie. In ontvangst nemen van de colloquiummap.

10 – 10.10 uur:       Welkomstwoord.
                             Bezinning, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel.

10.10 – 10.30 uur:   Korte, humoristische openingsfilm rond het thema ‘positief geweldig’.

10.30 – 10.45 uur:   Voorstelling colloquiumprogramma

                              Willy Claes en Annemie Jennes, colloquiumvoorzitters

10.45 – 12.45 uur:   Referaat. “Vanuit neurologische invalshoek op zoek naar onderwijs­behoeften van leerlingen met gedragsproblemen in het onderwijs”.

Dr. Peter Van Vugt, Instituut voor Onderwijs en Informatiewetenschappen, Antwerpen

12.45 – 14.15:         Middagpauze

14.15 – 15.15:         Referaat “Leraarschap is meesterschap”.

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw.

Mia Jansen is reeds 20 jaar lerares Nederlands in een secundaire school (BSO en TSO) in Genk en maakt er deel uit van het middenkader. Ze heeft zich vooral toegelegd op het coachen van jongeren met gedrags­problemen en ontwikkelde De Uitdaging’, een traject waarin jongeren op een ervaringsgerichte wijze tot nieuwe inzichten komen. Door toenemen­de stress, burn out, agressie in het onderwijs heeft ze een denkkader, een visie ontwikkeld in samenwerking met Dr. Bakx (www.gelukkigerleven.be) rond ‘Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’ waardoor de persoonlijke levenskwaliteit en dus ook de leskwaliteit verhoogt.

15.15 – 15.45 uur:   Koffiepauze

15.45 – 17.15 uur:   Keuzewerkgroepen:

W1. Korte verdiepingssessie over het referaat ‘Leraarschap is meesterschap’

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw

W2. HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg).

HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen die betrokken zijn bij een ernstig incident op school samen met hun steunfiguren op zoek gaan naar hoe de schade kan hersteld worden. Een getrainde moderator bereidt het overleg voor en coördineert de gesprekken.

Alain Noez, pedagogisch begeleider SO, Diocees Mechelen-Brussel.

W3. Life Space Crisis Intervention (LSCI)

LSCI is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis. LSCI levert een procedure om gericht met heftige emoties om te gaan en te vermijden dat de situatie ontwrichtend of zelfdestructief gedrag veroorzaakt. Crisissituaties worden omgevormd tot leermomenten. De uiteindelijke doelstelling is om de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Gerrit De Moor, Senior Trainer LSCI, werkzaam in MPI Sint-Gregorius, Gentbrugge

W4. Werken aan weerbaarheid en agressiebeheersing met het Rots- en Waterprogramma ©

Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysieke training. Startend vanuit het bevorderen van lichaamsbewustzijn worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. “Rots en Water” heeft als doel­stelling jongeren bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteiten, het leren beheersen, vergroten en richten van de eigen kracht en hen met respect en gevoel te leren omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken.

Belangrijk: dit is een actieve werkgroep. Sportkledij vereist. Training op blote voeten.

Philippe Verdonckt, Trainer, ZAPP (Zelfredzaam en Actief Preventie Project), CAW Metropool, Antwerpen

18 uur:                   Eucharistieviering in de kerk van La Roche, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel

19.15 uur:              Avondmaal

Donderdag 24 maart 2011

9 – 9.15:                Bezinning, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel en voorstelling dagprogramma, colloquiumvoorzitters

9.15 – 10.45 uur:    Werkgroepen: keuze van twee kortdurende werkgroepen of één langdurende werkgroep.

Overzicht kortdurende werkgroepen:

KW1. HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg).

Beschrijving: zie prg. woensdag

Alain Noez, pedagogisch begeleider SO, Diocees Mechelen-Brussel.

KW2. Mindfulness. Interactieve workshop met enkele praktische oefeningen.

Mindfulness betekent ‘volledig vrij leven in het nu’. Je leert om niet meer emotioneel overweldigd te worden en vrij te worden van piekeren.  Mindfulness creëert  innerlijke rust, helderheid en creativiteit. Je wordt meer bestand tegen stress, depressie en burn-out.   Tijdens deze workshop kan je leren contact te maken met de kracht van mindfulness.  We kijken naar stress, de opbouw van stress en wat we er zelf aan kunnen doen.  

Prof. Dr. David Dewulf, IAM. Institute voor Aandacht &
Mindfulness.

KW3. Een time-out voor BuSO-leerlingen: oprichting van de time-out van de secundaire scholen Sint-Ferdinand en de plaats van de leerkracht in dit proces.

Kelly Van Ouytsel, BuSO Sint-Ferdinand, Lummen.

KW4. Pesten op het werk… Ook in de leraarskamer? Preventie en hulpverlening.

Karen Vandenbroeck, Idewe, Hasselt

Overzicht langdurende werkgroepen:

LW1. Lange verdiepingssessie van het referaat ‘Leraarschap is meersterschap’

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw

LW2. Gedragsmoeilijkheden bekeken vanuit socio-emotionele ontwikkeling versus cognitieve ontwikkeling.

Gebaseerd op het kader ontwikkeld door Dösen.

Filip Morisse, Guislain, Gent.

10.45 – 11.15:         Koffiepauze

11.15 – 12.45:         Werkgroepen. Kortdurende werkgroep of vervolg langdurende werkgroep.

12.45 – 14 uur:        Middagpauze

14 – 17.30 uur:        Ontspanningsactiviteiten

                            O1.     Langspeelfilm ‘Entre les murs’

                            O2.     Natuurwandeling

                            O3.     Bezoek aan het museum ‘De slag om de Ardennen’, La Roche

                            O4.     Bezoek aan brouwerij Achouffe

                            O5.     Ik neem niet deel aan een georganiseerde ontspanningsactiviteit.

17.30 – 18 uur:        Koffiepauze

18 – 18.45:             Verwelkoming nieuwe directies en bedanking afscheidnemende directies door werkgroep Colloquium BuSO, Willy en Annemie

18.45 – 19.15:         Aperitief, aangeboden door het verbond

19.15:                    Feestmaaltijd

21 uur:                   Ontspannende avond met DJ’s Geert en Marc, bowling, biljart of praatcafé

Vrijdag 25 maart 2011

9 uur – 9.10:           Bezinning

9.10 – 10.10:          Interview met de secretaris-generaal, Karel Casaer

10.10 – 10.40:         Koffiepauze

10.40 – 12.30 uur:   Afsluiter. “Over karakters en temperamenten”. Greet Van den Broek, Positief in Balans, Valkenswaard, NL.

12.30 uur:              Middagmaal

                            – Einde —

Dinsdag 22 maart 2011

Mogelijkheid om tegen de meerprijs van € 67,50 te komen naar Floréal in La Roche-en-Ardenne. Lichte maaltijd, overnachting en ontbijt zijn in de meerprijs inbegrepen.

Woensdag 23 maart 2011

9 -10 uur:               Onthaal met koffie. In ontvangst nemen van de colloquiummap.

10 – 10.10 uur:       Welkomstwoord.
                            Bezinning, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel.

10.10 – 10.30 uur:   Korte, humoristische openingsfilm rond het thema ‘positief geweldig’.

10.30 – 10.45 uur:   Voorstelling colloquiumprogramma

                            Willy Claes en Annemie Jennes, colloquiumvoorzitters

10.45 – 12.45 uur:   Referaat. “Vanuit neurologische invalshoek op zoek naar onderwijs­behoeften van leerlingen met gedragsproblemen in het onderwijs”.

Dr. Peter Van Vugt, Instituut voor Onderwijs en Informatiewetenschappen, Antwerpen

12.45 – 14.15:         Middagpauze

14.15 – 15.15:         Referaat “Leraarschap is meesterschap”.

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw.

Mia Jansen is reeds 20 jaar lerares Nederlands in een secundaire school (BSO en TSO) in Genk en maakt er deel uit van het middenkader. Ze heeft zich vooral toegelegd op het coachen van jongeren met gedrags­problemen en ontwikkelde De Uitdaging’, een traject waarin jongeren op een ervaringsgerichte wijze tot nieuwe inzichten komen. Door toenemen­de stress, burn out, agressie in het onderwijs heeft ze een denkkader, een visie ontwikkeld in samenwerking met Dr. Bakx (www.gelukkigerleven.be) rond ‘Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’ waardoor de persoonlijke levenskwaliteit en dus ook de leskwaliteit verhoogt.

15.15 – 15.45 uur:   Koffiepauze

15.45 – 17.15 uur:   Keuzewerkgroepen:

W1. Korte verdiepingssessie over het referaat ‘Leraarschap is meesterschap’

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw

                            W2. HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg).

                                    HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen die betrokken zijn bij een ernstig incident op school samen met hun steunfiguren op zoek gaan naar hoe de schade kan hersteld worden. Een getrainde moderator bereidt het overleg voor en coördineert de gesprekken.

Alain Noez, pedagogisch begeleider SO, Diocees Mechelen-Brussel.

                            W3. Life Space Crisis Intervention (LSCI)

                                    LSCI is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis. LSCI levert een procedure om gericht met heftige emoties om te gaan en te vermijden dat de situatie ontwrichtend of zelfdestructief gedrag veroorzaakt. Crisissituaties worden omgevormd tot leermomenten. De uiteindelijke doelstelling is om de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Gerrit De Moor, Senior Trainer LSCI, werkzaam in MPI Sint-Gregorius, Gentbrugge

                            W4. Werken aan weerbaarheid en agressiebeheersing met het Rots- en Waterprogramma ©

                                    Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysieke training. Startend vanuit het bevorderen van lichaamsbewustzijn worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. “Rots en Water” heeft als doel­stelling jongeren bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteiten, het leren beheersen, vergroten en richten van de eigen kracht en hen met respect en gevoel te leren omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken.

                                    Belangrijk: dit is een actieve werkgroep. Sportkledij vereist. Training op blote voeten.

                            Philippe Verdonckt, Trainer, ZAPP (Zelfredzaam en Actief Preventie Project), CAW Metropool, Antwerpen

18 uur:                   Eucharistieviering in de kerk van La Roche,
verzorgd door diocees Mechelen-Brussel

19.15 uur:              Avondmaal

Donderdag 24 maart 2011

9 – 9.15:                Bezinning, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel en
voorstelling dagprogramma, colloquiumvoorzitters

9.15 – 10.45 uur:     Werkgroepen: keuze van twee kortdurende werkgroepen of één langdurende werkgroep.

                            Overzicht kortdurende werkgroepen:

                            KW1. HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg).

                                    Beschrijving: zie prg. woensdag

Alain Noez, pedagogisch begeleider SO, Diocees Mechelen-Brussel.

KW2. Mindfulness. Interactieve workshop met enkele praktische oefeningen.

Mindfulness betekent ‘volledig vrij leven in het nu’. Je leert om niet meer emotioneel overweldigd te worden en vrij te worden van piekeren.  Mindfulness creëert  innerlijke rust, helderheid en creativiteit. Je wordt meer bestand tegen stress, depressie en burn-out.   Tijdens deze workshop kan je leren contact te maken met de kracht van mindfulness.  We kijken naar stress, de opbouw van stress en wat we er zelf aan kunnen doen.  

Prof. Dr. David Dewulf, IAM. Institute voor Aandacht &
Mindfulness.

KW3. Een time-out voor BuSO-leerlingen: oprichting van de time-out van de secundaire scholen Sint-Ferdinand en de plaats van de leerkracht in dit proces.

Kelly Van Ouytsel, BuSO Sint-Ferdinand, Lummen.

KW4. Pesten op het werk… Ook in de leraarskamer? Preventie en hulpverlening.

Karen Vandenbroeck, Idewe, Hasselt

Overzicht langdurende werkgroepen:

                            LW1.

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw

Lange verdiepingssessie van het referaat ‘Leraarschap is meersterschap’

LW2. Gedragsmoeilijkheden bekeken vanuit socio-emotionele ontwikkeling versus cognitieve ontwikkeling.

Gebaseerd op het kader ontwikkeld door Dösen.

Filip Morisse, Guislain, Gent.

10.45 – 11.15:         Koffiepauze

11.15 – 12.45:         Werkgroepen. Kortdurende werkgroep of vervolg langdurende werkgroep.

12.45 – 14 uur:        Middagpauze

14 – 17.30 uur:        Ontspanningsactiviteiten

                            O1.     Langspeelfilm ‘Entre les murs’

                            O2.     Natuurwandeling

                            O3.     Bezoek aan het museum ‘De slag om de Ardennen’,
         La Roche

                            O4.     Bezoek aan brouwerij Achouffe

                            O5.     Ik neem niet deel aan een georganiseerde
         ontspanningsactiviteit.

17.30 – 18 uur:        Koffiepauze

18 – 18.45:             Verwelkoming nieuwe directies en bedanking afscheidnemende directies door werkgroep Colloquium BuSO, Willy en Annemie

18.45 – 19.15:         Aperitief, aangeboden door het verbond

19.15:                    Feestmaaltijd

21 uur:                   Ontspannende avond met DJ’s Geert en Marc, bowling, biljart of praatcafé

Vrijdag 25 maart 2011

9 uur – 9.10:           Bezinning

9.10 – 10.10:          Interview met de secretaris-generaal, Karel Casaer

10.10 – 10.40:         Koffiepauze

10.40 – 12.30 uur:   Afsluiter. “Over karakters en temperamenten”. Greet Van den Broek, Positief in Balans, Valkenswaard, NL.

12.30 uur:              Middagmaal

                            Einde

Dinsdag 22 maart 2011

Mogelijkheid om tegen de meerprijs van € 67,50 te komen naar Floréal in La Roche-en-Ardenne. Lichte maaltijd, overnachting en ontbijt zijn in de meerprijs inbegrepen.

Woensdag 23 maart 2011

9 -10 uur:               Onthaal met koffie. In ontvangst nemen van de colloquiummap.

10 – 10.10 uur:       Welkomstwoord.
                            Bezinning, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel.

10.10 – 10.30 uur:   Korte, humoristische openingsfilm rond het thema ‘positief geweldig’.

10.30 – 10.45 uur:   Voorstelling colloquiumprogramma

                            Willy Claes en Annemie Jennes, colloquiumvoorzitters

10.45 – 12.45 uur:   Referaat. “Vanuit neurologische invalshoek op zoek naar onderwijs­behoeften van leerlingen met gedragsproblemen in het onderwijs”.

Dr. Peter Van Vugt, Instituut voor Onderwijs en Informatiewetenschappen, Antwerpen

12.45 – 14.15:         Middagpauze

14.15 – 15.15:         Referaat “Leraarschap is meesterschap”.

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw.

Mia Jansen is reeds 20 jaar lerares Nederlands in een secundaire school (BSO en TSO) in Genk en maakt er deel uit van het middenkader. Ze heeft zich vooral toegelegd op het coachen van jongeren met gedrags­problemen en ontwikkelde De Uitdaging’, een traject waarin jongeren op een ervaringsgerichte wijze tot nieuwe inzichten komen. Door toenemen­de stress, burn out, agressie in het onderwijs heeft ze een denkkader, een visie ontwikkeld in samenwerking met Dr. Bakx (www.gelukkigerleven.be) rond ‘Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’ waardoor de persoonlijke levenskwaliteit en dus ook de leskwaliteit verhoogt.

15.15 – 15.45 uur:   Koffiepauze

15.45 – 17.15 uur:   Keuzewerkgroepen:

W1. Korte verdiepingssessie over het referaat ‘Leraarschap is meesterschap’

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw

                            W2. HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg).

                                    HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen die betrokken zijn bij een ernstig incident op school samen met hun steunfiguren op zoek gaan naar hoe de schade kan hersteld worden. Een getrainde moderator bereidt het overleg voor en coördineert de gesprekken.

Alain Noez, pedagogisch begeleider SO, Diocees Mechelen-Brussel.

                            W3. Life Space Crisis Intervention (LSCI)

                                    LSCI is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis. LSCI levert een procedure om gericht met heftige emoties om te gaan en te vermijden dat de situatie ontwrichtend of zelfdestructief gedrag veroorzaakt. Crisissituaties worden omgevormd tot leermomenten. De uiteindelijke doelstelling is om de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Gerrit De Moor, Senior Trainer LSCI, werkzaam in MPI Sint-Gregorius, Gentbrugge

                            W4. Werken aan weerbaarheid en agressiebeheersing met het Rots- en Waterprogramma ©

                                    Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysieke training. Startend vanuit het bevorderen van lichaamsbewustzijn worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. “Rots en Water” heeft als doel­stelling jongeren bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteiten, het leren beheersen, vergroten en richten van de eigen kracht en hen met respect en gevoel te leren omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken.

                                    Belangrijk: dit is een actieve werkgroep. Sportkledij vereist. Training op blote voeten.

                            Philippe Verdonckt, Trainer, ZAPP (Zelfredzaam en Actief Preventie Project), CAW Metropool, Antwerpen

18 uur:                   Eucharistieviering in de kerk van La Roche,
verzorgd door diocees Mechelen-Brussel

19.15 uur:              Avondmaal

Donderdag 24 maart 2011

9 – 9.15:                Bezinning, verzorgd door diocees Mechelen-Brussel en
voorstelling dagprogramma, colloquiumvoorzitters

9.15 – 10.45 uur:     Werkgroepen: keuze van twee kortdurende werkgroepen of één langdurende werkgroep.

                            Overzicht kortdurende werkgroepen:

                            KW1. HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg).

                                    Beschrijving: zie prg. woensdag

Alain Noez, pedagogisch begeleider SO, Diocees Mechelen-Brussel.

KW2. Mindfulness. Interactieve workshop met enkele praktische oefeningen.

Mindfulness betekent ‘volledig vrij leven in het nu’. Je leert om niet meer emotioneel overweldigd te worden en vrij te worden van piekeren.  Mindfulness creëert  innerlijke rust, helderheid en creativiteit. Je wordt meer bestand tegen stress, depressie en burn-out.   Tijdens deze workshop kan je leren contact te maken met de kracht van mindfulness.  We kijken naar stress, de opbouw van stress en wat we er zelf aan kunnen doen.  

Prof. Dr. David Dewulf, IAM. Institute voor Aandacht &
Mindfulness.

KW3. Een time-out voor BuSO-leerlingen: oprichting van de time-out van de secundaire scholen Sint-Ferdinand en de plaats van de leerkracht in dit proces.

Kelly Van Ouytsel, BuSO Sint-Ferdinand, Lummen.

KW4. Pesten op het werk… Ook in de leraarskamer? Preventie en hulpverlening.

Karen Vandenbroeck, Idewe, Hasselt

Overzicht langdurende werkgroepen:

                            LW1. Lange verdiepingssessie van het referaat ‘Leraarschap is meersterschap’

Mia Jansen, Educatieve Academie vzw

LW2. Gedragsmoeilijkheden bekeken vanuit socio-emotionele ontwikkeling versus cognitieve ontwikkeling.

Gebaseerd op het kader ontwikkeld door Dösen.

Filip Morisse, Guislain, Gent.

10.45 – 11.15:         Koffiepauze

11.15 – 12.45:         Werkgroepen. Kortdurende werkgroep of vervolg langdurende werkgroep.

12.45 – 14 uur:        Middagpauze

14 – 17.30 uur:        Ontspanningsactiviteiten

                            O1.     Langspeelfilm ‘Entre les murs’

                            O2.     Natuurwandeling

                            O3.     Bezoek aan het museum ‘De slag om de Ardennen’,
         La Roche

                            O4.     Bezoek aan brouwerij Achouffe

                            O5.     Ik neem niet deel aan een georganiseerde
         ontspanningsactiviteit.

17.30 – 18 uur:        Koffiepauze

18 – 18.45:             Verwelkoming nieuwe directies en bedanking afscheidnemende directies door werkgroep Colloquium BuSO, Willy en Annemie

18.45 – 19.15:         Aperitief, aangeboden door het verbond

19.15:                    Feestmaaltijd

21 uur:                   Ontspannende avond met DJ’s Geert en Marc, bowling, biljart of praatcafé

Vrijdag 25 maart 2011

9 uur – 9.10:           Bezinning

9.10 – 10.10:          Interview met de secretaris-generaal, Karel Casaer

10.10 – 10.40:         Koffiepauze

10.40 – 12.30 uur:   Afsluiter. “Over karakters en temperamenten”. Greet Van den Broek, Positief in Balans, Valkenswaard, NL.

12.30 uur:              Middagmaal

                            – Einde —

Strategie en methode:
fiogf49gjkf0d
Bijkomende info:
fiogf49gjkf0d
Maximum per instelling: 2 (directeur en onderdirecteur)

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Annemie Jennes en Willy Claes

Bijdrage: Afhankelijk van de schoolgrootte en deelnemersgroep worden volgende 3 prijs categorieën gehanteerd:
335 euro - 360 euro - 385 euro.

De vermelde bijdrage is de gemiddelde deelnameprijs.

Een extra overnachting van dinsdag op woensdag kost 67.50 euro.

Sessies: 2,5 dagen

Organisatoren: Jennes Annemie en Willy Claes

Mogelijkheid tot extra overnachting 22-23 maart 2011

Sessies: 3 volledige dagen
Voorwaarde: Gelieve in te schrijven voor 5 maart 2011.

Indien u annuleert voor 11 maart 2011 betaalt u een administratieve kost van 50 euro.

Indien u annuleert na 11 maart 2011 wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 360 Euro
Lesgever: Jennes Annemie/Claes Willy
Plaats en Data:
Floreal Club (Voorbij)
Av de Villez 6
6980 La Roche-en-Ardenne (Kaart)
Show/Hide Extra Options
 • Reeks 1:
  • Sessie 1
   woensdag, 23 maart 2011 Van 09:00 tot 19:00
  • Sessie 2
   donderdag, 24 maart 2011 Van 09:00 tot 19:00
  • Sessie 3
   vrijdag, 25 maart 2011 Van 09:00 tot 13:30